Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

01-10-2014 17:16 | 969 lượt xem In bản tin

Tất cả các phím tắt và tổ hợp phím tắt bạn nên biết trong windows

Dưới đây là danh sách các phím tắt và tổ hợ phím tắt mà bạn nên biết khi sử dụng windows, những phím tắt và tổ hợp phím tắt này sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi làm việc hoặc khi mà máy tính của bạn bị hỏng chuột.

Phím tắt trong windows - windows hotkey

Phím tắt trong windows – windows hotkey

Những phím tắt chung:

Phím Tắt              Chức Năng

Ctrl + C  Sao chép

Ctrl + X  Cắt

Ctrl + V Dán

Ctrl + Z  Hoàn lại tác vụ vừa thực hiện

Delete  Xóa

Shifl + Delete     Xóa vĩnh viễn và không lưu tại thùng rác

Ctrl + kéo thả     Sao chép đối tượng đang chọn

Ctrl + Shift + kéo thả       Tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn

F2           Đổi tên đối tượng đang chọn

Ctrl + >  Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ

Ctrl + mũi tên lên             Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn

Ctrl + <  Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ

Ctrl + mũi tên xuống       Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn

Ctrl + Shift + mũi tên       Chọn một khối văn bản.

Shift + mũi tên  Chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo

Ctrl + A Chọn tất cả

F3           Tìm kiếm một tập tin, thư mục.

Ctrl + O Mở một đối tượng

Alt + Enter           Xem thuộc tính của đối tượng đang chọn

Alt + F4 Đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt

Ctrl + F4                Đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel…

Alt + Tab              Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.

Alt + ESC              Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở

F6           Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.

F4           Sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

Shift + F10           Hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn

Ctrl + ESC             Hiển thị thực đơn Start

Alt + phím cách Hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.

Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh              Thực hiện lệnh tương ứng Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở.

F10         Kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt

->, <-, Up, Down              Di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.

F5           Cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.

Backspace           Trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

ESC         Bỏ qua tác vụ hiện tại

Giữ Shift khi bỏ đĩa CD   Ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD.

Phím đặc biệt trên bàn phím:

Phím Tắt              Chức Năng

Win        Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.

Win + D                Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

Win + E                 Mở cửa sổ Windows Explorer

Win + F Tìm kiếm

Win + L                 Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)

Win + M               Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

Win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start – Run)

Win + U                Mở trình quản lý các tiện ích – Utility Manager

Win + Tab            Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ – Taskbar

Win + Break        Mở cửa sổ System Properties.

Print Screen       Chụp màn hình.

Alt + Print Screen             Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

Phím tắt trên hộp thoại:

Phím Tắt              Chức Năng

Ctrl + Tab             Chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại

Ctrl + Shift + Tab               Chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại

Tab         Chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp

Shift + Tab           Chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước

Alt + Ký tự gạch chân     Thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân

Enter     Thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt

Phím cách            Chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)

Mũi tên                Chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn

F1           Hiển thị phần trợ giúp

F4           Hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt

Backspace           Trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở.

  • Bình luận